St Petersburg Metro Terror Attack: Who Were the Victims?

12 dub

Zdroj: St Petersburg Metro Terror Attack: Who Were the Victims?

Reklamy

St Petersburg Metro Terror Attack: Who Were the Victims?

12 dub

The Truth Speaker


Tragic news today, as it was announced that one of the victims, wounded in the 3rd April Metro attack in St Petersburg had passed away in hospital, taking the death toll to 14 now, with it only yesterday having been announced that all 13 victims of the blast had been laid to rest. 

However, little attention in the western media has been given to any of the victims, those killed by the terror metro blast. So, here is who they were.

48-year-old Irina Medyantseva was on the Metro with her daughter, 28-year-old Elena. Irina was a master doll and puppet maker, making figures with fairy-tale faces from cloth and porcelain, teaching her daughter her profession, holding exhibitions together. She had lived in St Petersburg for 9 years.

St Petersburg Victim IrinaBelow is one of Irina’s final works, a doll called the ‚Giver of Joy‘. She died in throwing herself to cover…

View original post 1 118 more words

Polemika s Lenkou SK

8 bře

KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

napsal Martin Böhm

Vlkův  úvod:

Nemyslel jsem si , že  by  nedělní, pro mne  opravdu  velmi příjemný  článek  Lenky SK  z  Německa o hromadě  soli a  jiných  věcech mohl vyvolat polemiku. Ale  opět  se ukázalo,  jak  je lidský/vlkův  odhad  nedokonalý! Polemika  přišla. Se  stanoviskem,  které na  Kos e rozhodně  není  ani  náhodou  většinové  nebo šířeji zastoupené. Což  byl  jeden  z hlavních  důvodů, roč  je  dnešní polemický  příspěvek zveřejněn.   Osobně  si  myslím, že  nad  ním rozhodně  nelze  mávnout  rukou. Stejně tak jsem názoru,  že  prvoplánové  , tzv. pokrokářské  odsouzení  podstaty  by bylo  hrubou  chybou.  Jestliže  se nám  nelíbí, kam  svět, zejména  ten  náš  západní  spěje, díky elitám a elitářství,  pak ti,  které zastupuje dnešní  autorský nováček na Kose v  této  situaci  jsou  už posledních  nejméně  200 let… Nesouzním s nimi, ale přesto – neměli  bychom lépe  naslouchat  jejich  argumentům?  ČI lépe, nemělo se  o  dost  dříve -také- naslouchat  jejich  argumentům?…

View original post 646 more words

Hello world!

25 pro

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.